Tuyển dụng Đại Việt

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2019


Để chuẩn bị nhân sự phục vụ công tác bán hàng và hỗ trợ 2019 Đại Việt Group Thông báo tuyển dụng như sau :

1. Quản lý khu vực ( Kinh doanh kênh phân phối Daikio )

Số lượng : 5 người
Khu vực  : Miền Trung : 03 người,  Đông Nam Bộ 01 người, Miền Tây 01 người.
Công việc chính : Mở nhà phân phối và đại lý cho thương hiệu Kasuto, Takasa
Mực lương : 12,000,000 VNĐ   Phụ cấp chi phí làm việc

2. Nhân viên kinh doanh

Số lượng : 15 người
Khu vực  : Miền Trung : 03 người,  Đông Nam Bộ 02 người, Miền Tây 10 người.
Công việc chính : Chăm sóc khách hàng định kỳ, chốt đơn hàng, bảo hành sản phẩm
Mực lương : 10,500,000 VNĐ