Trunking-Máng Cáp Đại Việt- Chúng tôi cung cấp sản phẩm cơ khí ống gió, miệng gió và trunking máng cáp điện cho hệ thống điều hoà không khí...

Trunking-Máng Cáp Đại Việt

Trunking-Máng Cáp Đại Việt- Chúng tôi cung cấp sản phẩm cơ khí ống gió, miệng gió và trunking máng cáp điện cho hệ thống điều hoà không khí , thông gió, điện nước  M&E ..


Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn bằng máy móc hiện đại đạt thẫm mỹ và chất lượng tốt sẽ là sự lựa chọn tốt cho công trình.

Trunking-Máng Cáp Đại Việt
Sản phẩm thô vừa chấn xong chưa phủ sơn 

Trunking-Máng Cáp Đại Việt
Sản phẩm thô vừa chấn xong chưa phủ sơn 

( )

5
4
3
2
1