3500000000

Dự án làm mát xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang Trung

Dự án làm mát xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang Trung
3500000000
Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt hệ thống máy làm mát hiệu suất cao sử dụng máy làm mát Nakami do Đại Việt thiết kế và lắp đặt tại xưởng sơn của Mercedes- Benz Quang Trung.

Dự án làm mát nhà xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang Trung sử dụng máy làm mát Nakami hiệu suất cao

Khu vực lắp đặt bên ngoài


Dự án làm mát xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang Trung

Dự án làm mát xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang Trung

Hình ảnh lắp đặt bên trong xưởng


Dự án làm mát xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang Trung

Dự án làm mát xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang Trung

Dự án làm mát xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang Trung

Dự án làm mát xưởng sơn xe Mercedes- Benz Quang TrungTags: hệ thống làm mát, máy làm mát, máy làm mát nhà xưởng, làm mát nhà xưởng


( )

5
4
3
2
1