[tintuc] Tổng hợp các bộ điều khiển trung tâm Daikin VRV IV, bộ điều khiển cục bộ, điều khiển không dây, điều khiển trung tâm cho nhà riên...

Hệ thống điều kiển trung tâm Daikin VRV IV

[tintuc]

Tổng hợp các bộ điều khiển trung tâm Daikin VRV IV, bộ điều khiển cục bộ, điều khiển không dây, điều khiển trung tâm cho nhà riêng, Itouch contronller, I manager IV....


    Điều khiển cục bộ

    Bộ điều khiển từ xa có dây (tuỳ chọn ) loại mới model : BRC1E62

Bộ điều khiển từ xa có dây (tuỳ chọn ) loại mới model : BRC1E62
 Bộ điều khiển từ xa có dây (tuỳ chọn ) thông dụng model : BRC1C62


 Bộ điều khiển từ xa có dây (tuỳ chọn ) thông dụng model : BRC1C62
 Bộ điều khiển từ xa không dây


 Bộ điều khiển từ xa không dây


    Điều khiển trung tâm
    
   Bộ điều khiển trung tâm cho nhà riêng DCS303A51
 
Bộ điều khiển trung tâm cho nhà riêng DCS303A51
   
Bộ điều khiển từ xa trung tâm DCS302CA61

   Bộ điều khiển từ xa trung tam DCS302CA61

Bộ điều khiển tắt/mở đồng nhất và bộ lập trình thời gian

Hệ thống điều kiển trung tâm Daikin VRV IV


   Điều khiển trung tâm


Xem tính năng kỹ thuật của Itouch Contronller

       Xem tính năng kỹ thuật của Itouch Contronller 

Xem tính năng kỹ thuật của IManager

           Xem tính năng kỹ thuật của IManager

Xêm thêm : Máy làm mát không khí cao cấp Daikio giải pháp làm mát cho không gian mở[/tintuc]
( )

5
4
3
2
1