Con người là trung tâm của sự phát triển và bền vững, xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, chất lượng là yếu tố sống còn với doanh nghiệp. Đại...

Năng lực nhân sự Đại Việt đến 2015

Con người là trung tâm của sự phát triển và bền vững, xây dựng đội ngũ nhân sự ổn định, chất lượng là yếu tố sống còn với doanh nghiệp. Đại Việt là doanh nghiệp luôn xem lao động là vốn quý là tài sản của doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió , làm mát nhà xưởng chính vì vậy nhu cầu nhân sự là rất lớn. Thông thường các nhà thầu khác chọn thuê các đơn vị vệ tinh để lắp đặt nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như đơn vị thuê không đáp ứng được tiến độ cũng như chất lượng, có thể bỏ ngang công việc làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà thầu thuê lắp đặt.

Năng lực nhân sự Đại Việt đến 2015

Với phương châm " Uy tín, chất lượng và chủ động" chúng tôi đã xây dựng đội ngũ nhân sự lên đến 200 người cho hoạt động sản xuất kinh doanh và lắp đặt để đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năng lực nhân sự Đại Việt đến 2015


Tất cả nhân sự của Đại Việt đều được ổn định và đảm bảo mức sống tốt nhất, ngoài ra được hưởng các chế độ chính sách như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm xã hội,lương thưởng đầy đủ.
( )

5
4
3
2
1