Với sologan ”  Thương hiệu vì cộng đồng ” với mong muốn xây dựng và phát triển công ty theo hướng bền vững và nhân văn ban lãnh đạo côn...

Hoạt động xã hội


Với sologan ” Thương hiệu vì cộng đồng” với mong muốn xây dựng và phát triển công ty theo hướng bền vững và nhân văn ban lãnh đạo công ty luôn xác định xây dựng và chăm lo đến nhân viên và cộng động là kim chỉ nam cho sự thành công của công ty. Chính vì vậy công ty luôn xây dựng hình ảnh công ty làm ăn chân chính trong mắt khách hàng , đối tác và nhân viên công ty.
Hoạt động từ thiện là một trong nhiều hoạt động khác mà công ty thường xuyên tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia để nâng cao tinh thần sống vì người khác biết quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ bất hạnh. Một điểm quan trọng nữa để nhắc nhở đến nhân viên rằng chúng ta vẫn là những người may mắn hơn  vì vậy cần cố găng hơn để vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống.
Xây dựng Quỹ học bổng khuyến học cho con em gia đình khó khăn, quỹ học bỗng cho các trường Đại Học Hutech, Công Nghiệp HCM, Cao đẳng Lý Tự Trọng, xây dựng nhà tình thương….
Tặng máy làm mát cho các chùa Hoằng Pháp, Việt Nam Quốc Tự, Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm .... góp phần giảm nhiệt cái nóng tạo môi trường thoáng mát cho phật tử

( )

5
4
3
2
1