[tintuc]       -Vấn đề về “độ ẩm’ thường rất dễ bị hiểu sai. Khái niệm “độ ẩm” thường được sử dụng trên các phương tiện dự báo thời tiế...

Vấn đề độ ẩm không khí và sự gia tăng này ảnh hưởng gì đến thiết bị và sản phẩm

[tintuc]

      -Vấn đề về “độ ẩm’ thường rất dễ bị hiểu sai. Khái niệm “độ ẩm” thường được sử dụng trên các phương tiện dự báo thời tiết để nói đến mức độ dễ chịu trong môi trường tự nhiên ,chúng ta hiểu ngay rằng nếu độ ẩm càng cao thì đồng nghĩa với việc cảm thấy thấy không thoải mái. Đó là điều thật sự không đúng.


      -Về kỹ thuật, khái niệm “độ ẩm” bao gồm độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối. Chỉ khi hiểu đúng về hai thuật ngữ này mới giúp ta đánh giá được vấn đề về trạng thái không khí cung cấp vào nhà xưởng.

       -Trong nhà xưởng, chúng tôi hiểu rõ được mối bận tâm về sự gia tăng độ ẩm trong không khí gây ra sự không thoải mái cho công nhân hoặc ảnh hưởng có hại đến sản phẩm. Chúng tôi sẽ giải thích sau đây về “Làm thế nào để ngăn chặn sự gia tăng độ ẩm”.


Độ ẩm tương đối của không khí
          
        -Biểu đồ về độ ẩm bên phải cung cấp cho chúng ta hiểu rõ hơn về hai trạng thái này. Lấy một trường hợp tiêu biểu, tại nơi mà không khí được làm lạnh từ điểm A đến điểm B. Nhiệt độ sẽ giảm từ 33.5°C – 27.9°C và độ ẩm tương đối tăng từ 58% - 89%.

        -Sự gia tăng độ ẩm đang ở mức báo động. Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự gia tăng độ ẩm tuyệt đối (AH), được xem như là một lượng hơi ẩm, chỉ tăng khoảng 2.3 g/Kg (từ 20.0 – 23.5 g/Kg). Sự gia tăng lượng hơi ẩm trong tình trạng này hoặc thậm chí cao hơn cũng không thể làm ảnh hưởng đến sản phẩm hoặc các thiết bị máy móc trong nhà xưởng. Khi trời mưa, lượng hơi ẩm trong không khí cũng chỉ ở mức độ này đối với khí hậu của các nước Đông Nam Á.

        -Điều gì là quan trọng để không cho phép sự gia tăng lượng hơi ẩm bên trong nhà xưởng. Chủ đề này sẽ được thảo luận ở mục “Làm thế nào để ngăn sự gia tăng độ ẩm”.

< param name="wmode" value="transparent">

Vì vậy khi sử dụng máy làm mát cho nhà xưởng chúng ta hoàn toàn yên tâm về vấn đề độ ẩm không khí có thể làm ảnh hưởng đến máy móc cũng như sản phẩm .

[/tintuc]
( )

5
4
3
2
1