(nhathaucodienlanh.com) Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Itouch contronller Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Itouch contronller hôm nay tôi chi...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Itouch contronller


(nhathaucodienlanh.com) Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Itouch contronller
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Itouch contronller hôm nay tôi chia sẻ tài liệu hướng dẫn lắp đặt cài đặt và sử dụng bộ điều khiển trung tâm Itouch Contronller của hệ thống Daikin VRV III.Tài liệu mô tả chi tiết nguyên lý, cách thức hoạt động và cài đặt thông số dàn lạnh, dàn nóng,nhiệt độ hay cài đặt đếm điện cho toàn bộ hệ thống.Xem trực tiếp bên dưới hoặc download về Tại đây

I-ToUCH (Service Manual)- huong dan cai dat va su dung
( )

5
4
3
2
1