>> Xem chi tiết dàn nóng Daikin VRV IV RXQ5PAY1 (5 HP) RXQ8PAY1 (8 HP) »» Thông số...

Tổng hợp dàn nóng Daikin VRV III

>>Xem chi tiết dàn nóng Daikin VRV IV

RXQ5PAY1 (5 HP)
RXQ8PAY1 (8 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ10PAY1 (10 HP)
RXQ12PAY1 (12 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ14PAY1 (14 HP)
RXQ16PAY1 (16 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ18PAY1 (18 HP)
RXQ20PAY1 (20 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ22PAY1 (22 HP)
RXQ24PAY1 (24 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ26PAY1 (26 HP)
RXQ28PAY1 (28 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ30PAY1 (30 HP)
RXQ32PAY1 (32 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ34PAY1 (34 HP)
RXQ36PAY1 (36 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ38PAY1 (38 HP)
RXQ40PAY1 (40 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ38PAY1 (38 HP)
RXQ40PAY1 (40 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ42PAY1 (42 HP)
RXQ44PAY1 (44 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ46PAY1 (46 HP)
RXQ48PAY1 (48 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ50PAY1 (50 HP)
RXQ52PAY1 (52 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp
--------------------------------------
RXQ54PAY1 (54 HP)
dan nong vrv
Giá bán : Liên hệ nhà cung cấp

Nhà thầu chuyên nghiệp điều hòa trung tâm VRV
Liên hệ : 0976.52.52.42
( )

5
4
3
2
1