Thông dụng hiện nay có 2 chuẩn kết nối  BMS  là Bacnet va Lonworks .Nhưng thông dụng nhất là Bacnet. Đối với tòa nhà có hệ thống quản lý t...

Kết nối hệ thống VRV vào BMS tòa nhà


Thông dụng hiện nay có 2 chuẩn kết nối BMS là Bacnet va Lonworks .Nhưng thông dụng nhất là Bacnet.
Đối với tòa nhà có hệ thống quản lý tòa nhà BMS thì việc kết nối hệ thống lạnh VRV vào BMS là bắt buộc.
Vậy để kết nối vào hệ thống BMS cho hệ thống điều hòa VRV thì ta cần gì.

Việc kết nối cho hệ thống này không có gì là phức tạp .Trước tiên ta phải có 1 trong 2 bộ điều khiển trung tâm
Kết nối hệ thống VRV vào BMS tòa nhà
Thông dụng hiện nay có 2 chuẩn kết nối BMS là Bacnet va Lonworks .Nhưng thông dụng nhất là Bacnet.
Đối với tòa nhà có hệ thống quản lý tòa nhà BMS thì việc kết nối hệ thống lạnh VRV vào BMS là bắt buộc.
Vậy để kết nối vào hệ thống BMS cho hệ thống điều hòa VRV thì ta cần gì.
Việc kết nối cho hệ thống này không có gì là phức tạp .Trước tiên ta phải có 1 trong 2 bộ điều khiển trung tâm
1. Itouch contronller ( Nhỏ hơn 64 địa chỉ kết nối và không quá 128 dàn lạnh )
2. Intelligent Manager điều khiển 1024 dàn lạnh .

Từ một trong 2 bộ điều khiển này ta chỉ cần kết nối vào thiết bị Gateway
Model : DMS502B51 (Chuẩn Bacnet)
Model : DMS504B51 (Chuẩn LonWorks)
Kết nối hệ thống VRV vào BMS tòa nhà

Một số thông số cơ bản của Gateway
* Dữ liệu điện năng tiêu thụ .
* Tiêu chuẩn ISO 16484
* Đáp ứng chuẩn 3 (Ashrae 135-1995)
* Chuẩn Bacnet Divice B-ASC ( Ashrae 135-2001)
*Kết nối đến 40 dàn nóng và 256 nhóm dàn lạnh qua một thiết bị nối ghép ( chuyển mạch tùy chọn )
Phần hướng dẫn và lắp đặt từ bộ Bacnet sẽ do Daikin hướng dẫn và hỗ trợ kết nối .Còn phần kết nối vào hệ thông BMS sẽ do bên cung cấp BMS kết nối .

Download Thuyết trình về BMS- Kết nối hệ thống kỹ thuật vào BMS


Ks. Nguyễn Hữu Phú
( )

5
4
3
2
1