Top Ad unit 728 × 90

Tin tức cập nhật

Tin tức

Báo giá hệ thống máy lạnh trung tâm Daikin VRV III S dành cho biệt thự nhà phố

Báo giá cập nhật ngày 01.10.2012
Báo giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới
HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM DAIKIN VRV III - S, GAS R410
DÀN NÓNG VRV III - S
 RXMQ4PVE  38,200  Thái Lan  97,107,000
 RXMQ5PVE  47,700  Thái Lan  112,054,000
 RXMQ6PVE  52,900  Thái Lan  131,991,000
DÀN LẠNH VRV III-S
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả
 FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Nhật  35,428,000
 FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  36,232,000
 FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  37,060,000
 FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  41,624,000
 FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Nhật  42,357,000
 FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  45,266,000
 FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Nhật  59,456,000
 FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Nhật  62,389,000
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Nhật  37,225,000
 FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  38,029,000
 FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  38,857,000
 FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  43,421,000
 FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Nhật  44,155,000
 FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  47,064,000
 FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Nhật  61,254,000
 FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Nhật  64,186,000
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  36,468,000
 FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  37,178,000
 FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  39,874,000
 FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Nhật  41,033,000
 FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  42,073,000
 FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Nhật  46,685,000
 FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  39,600  Nhật  47,726,000
 FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Nhật  48,719,000
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  38,266,000
 FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  38,975,000
 FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  41,671,000
 FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Nhật  42,830,000
 FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  43,871,000
 FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Nhật  48,483,000
 FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  39,600  Nhật  49,523,000
 FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Nhật  50,516,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  31,715,000
 FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  32,732,000
 FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  33,394,000
 FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  35,782,000
 FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  36,823,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  33,512,000
 FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  34,529,000
 FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  35,191,000
 FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  37,580,000
 FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  38,620,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  45,290,000
 FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  46,259,000
 FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  47,253,000
 FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  52,881,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  47,087,000
 FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  48,057,000
 FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  49,050,000
 FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  54,679,000
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXUQ71MAV1( FXUQ71MAV1 + BRC1C62 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz)  28,300  Nhật  65,416,000
 FXUQ100MAV1( FXUQ100MAV1 + BRC1C62 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz)  39,600  Nhật  71,139,000
 FXUQ125MAV1( FXUQ125MAV1 + BRC1C62 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz)  49,500  Nhật  72,795,000
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXUQ71MAV1 (FXUQ71MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz)  28,300  Nhật  67,213,000
 FXUQ100MAV1 (FXUQ100MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz)  39,600  Nhật  72,937,000
 FXUQ125MAV1 (FXUQ125MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz)  49,500  Nhật  74,592,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  24,218,000
 FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  24,643,000
 FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  25,282,000
 FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  27,056,000
 FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  28,214,000
 FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Thái Lan  31,313,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  26,015,000
 FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  26,441,000
 FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  27,079,000
 FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  28,853,000
 FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  30,012,000
 FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Thái Lan  33,110,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả 0
 FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  7,800  Thái Lan  23,130,000
 FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  9,900  Thái Lan  23,555,000
 FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  24,218,000
 FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  16,000  Thái Lan  25,826,000
 FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  19,800  Thái Lan  26,914,000
 FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  29,965,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả 0
 FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  7,800  Thái Lan  24,927,000
 FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  9,900  Thái Lan  25,353,000
 FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  26,015,000
 FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  16,000  Thái Lan  27,623,000
 FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  19,800  Thái Lan  28,711,000
 FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  31,762,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  29,846,000
 FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  30,390,000
 FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  31,076,000
 FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  32,826,000
 FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  33,512,000
 FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Thái Lan  35,522,000
 FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Thái Lan  41,364,000
 FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  39,600  Thái Lan  44,013,000
 FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Thái Lan  46,141,000
 FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  57,000  Thái Lan  57,091,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  31,644,000
 FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  32,188,000
 FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  32,874,000
 FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  34,624,000
 FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  35,309,000
 FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Thái Lan  37,320,000
 FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Thái Lan  43,161,000
 FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  39,600  Thái Lan  45,810,000
 FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Thái Lan  47,939,000
 FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  57,000  Thái Lan  58,889,000
Dàn lạnh áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  30,154,000
 FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  33,820,000
 FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  39,600  Thái Lan  38,077,000
Dàn lạnh áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  31,951,000
 FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  35,617,000
 FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)  39,600  Thái Lan  39,874,000
Dàn lạnh treo tường + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  7,800  Thái Lan  25,826,000
 FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  9,900  Thái Lan  26,417,000
 FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  26,937,000
 FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  16,000  Thái Lan  27,292,000
 FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  19,800  Thái Lan  27,978,000
 FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  28,758,000
Dàn lạnh treo tường + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  7,800  Thái Lan  27,623,000
 FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  9,900  Thái Lan  28,214,000
 FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  28,735,000
 FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  16,000  Thái Lan  29,090,000
 FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  19,800  Thái Lan  29,775,000
 FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  30,556,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  7,800  Nhật  33,512,000
 FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  9,900  Nhật  35,120,000
 FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Nhật  37,485,000
 FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  16,000  Nhật  38,242,000
 FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  19,800  Nhật  40,347,000
 FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Nhật  42,428,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  7,800  Nhật  35,309,000
 FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  9,900  Nhật  36,918,000
 FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  12,600  Nhật  39,283,000
 FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  16,000  Nhật  40,039,000
 FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  19,800  Nhật  42,144,000
 FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  24,900  Nhật  44,226,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  7,800  Nhật  29,279,000
 FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  9,900  Nhật  29,917,000
 FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Nhật  31,029,000
 FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  16,000  Nhật  32,140,000
 FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  19,800  Nhật  33,559,000
 FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Nhật  35,002,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  7,800  Nhật  31,076,000
 FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  9,900  Nhật  31,715,000
 FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  12,600  Nhật  32,826,000
 FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  16,000  Nhật  33,938,000
 FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  19,800  Nhật  35,357,000
 FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  24,900  Nhật  36,799,000
HỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM DAIKIN VRV III - SINGLE 0
DÀN NÓNG VRV III - SINGLE 0
 RSXQ8PY1  76,800  Thái Lan  138,211,000
 RSXQ10PY1  96,200  Thái Lan  138,518,000
 RSXQ12PY1  115,000  Thái Lan  177,209,000
 RSXQ14PY1  137,000  Thái Lan  227,418,000
 RSXQ16PY1  155,000  Thái Lan  248,136,000
 RSXQ18PY1  168,000  Thái Lan  264,620,000
BP unit (Bộ kết nối với dàn lạnh cục bộ) 0
 BPMKS967B2B   Thái Lan  16,792,000
 BPMKS967B3B   Thái Lan  17,099,000
DÀN LẠNH VRV III - SINGLE KẾT NỐI VỚI DÀN NÓNG 8HP 0
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Nhật  35,428,000
 FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  36,232,000
 FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  37,060,000
 FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  41,624,000
 FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Nhật  42,357,000
 FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  45,266,000
 FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Nhật  59,456,000
 FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Nhật  62,389,000
Dàn lạnh âm trần 2 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXCQ20MVE9 (FXCQ20MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Nhật  37,225,000
 FXCQ25MVE9 (FXCQ25MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  38,029,000
 FXCQ32MVE9 (FXCQ32MVE9 + BYBC32G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  38,857,000
 FXCQ40MVE9 (FXCQ40MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  43,421,000
 FXCQ50MVE9 (FXCQ50MVE9 + BYBC50G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Nhật  44,155,000
 FXCQ63MVE9 (FXCQ63MVE9 + BYBC63G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  47,064,000
 FXCQ80MVE9 (FXCQ80MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Nhật  61,254,000
 FXCQ125MVE9 (FXCQ125MVE9 + BYBC125G-W18 + BRC7C67-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Nhật  64,186,000
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  36,468,000
 FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  37,178,000
 FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  39,874,000
 FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Nhật  41,033,000
 FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  42,073,000
 FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Nhật  46,685,000
 FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  39,600  Nhật  47,726,000
 FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Nhật  48,719,000
Dàn lạnh âm trần đa hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXFQ25PVE9 (FXFQ25PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  38,266,000
 FXFQ32PVE9 (FXFQ32PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  38,975,000
 FXFQ40PVE9 (FXFQ40PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  41,671,000
 FXFQ50PVE9 (FXFQ50PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Nhật  42,830,000
 FXFQ63PVE9 (FXFQ63PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  43,871,000
 FXFQ80PVE9 (FXFQ80PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Nhật  48,483,000
 FXFQ100PVE9 (FXFQ100PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  39,600  Nhật  49,523,000
 FXFQ125PVE9 (FXFQ125PVE9 +BYCP125K-W1 + BRC7F635F + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Nhật  50,516,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  31,715,000
 FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  32,732,000
 FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  33,394,000
 FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  35,782,000
 FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  36,823,000
Dàn lạnh âm trần 4 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXZQ20MVE9 (FXZQ20MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  33,512,000
 FXZQ25MVE9 (FXZQ25MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  34,529,000
 FXZQ32MVE9 (FXZQ32MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  35,191,000
 FXZQ40MVE9 (FXZQ40MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  37,580,000
 FXZQ50MVE9 (FXZQ50MVE9 + BYFQ60B8W19 + BRC7EA531W + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  38,620,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  45,290,000
 FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  46,259,000
 FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  47,253,000
 FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  52,881,000
Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi + mặt nạ + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXKQ25MAVE (FXKQ25MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Nhật  47,087,000
 FXKQ32MAVE (FXKQ32MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Nhật  48,057,000
 FXKQ40MAVE (FXKQ40MAVE + BYK45FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Nhật  49,050,000
 FXKQ63MAVE (FXKQ63MAVE + BYK71FJW18 + BRC4C63-9 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Nhật  54,679,000
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXUQ71MAV1( FXUQ71MAV1 + BRC1C62 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz)  28,300  Nhật  65,416,000
 FXUQ100MAV1( FXUQ100MAV1 + BRC1C62 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz)  39,600  Nhật  71,139,000
 FXUQ125MAV1( FXUQ125MAV1 + BRC1C62 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz)  49,500  Nhật  72,795,000
Dàn lạnh cassette áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXUQ71MAV1 (FXUQ71MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ71MAVE + Bộ chia gaz)  28,300  Nhật  67,213,000
 FXUQ100MAV1 (FXUQ100MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ100MAVE + Bộ chia gaz)  39,600  Nhật  72,937,000
 FXUQ125MAV1 (FXUQ125MAV1 + BRC7CA529W9 + BEVQ125MAVE + Bộ chia gaz)  49,500  Nhật  74,592,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  24,218,000
 FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  24,643,000
 FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  25,282,000
 FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  27,056,000
 FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  28,214,000
 FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Thái Lan  31,313,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXDQ20PBVE (FXDQ20PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  26,015,000
 FXDQ25PBVE (FXDQ25PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  26,441,000
 FXDQ32PBVE (FXDQ32PBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  27,079,000
 FXDQ40NBVE (FXDQ40NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  28,853,000
 FXDQ50NBVE (FXDQ50NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  30,012,000
 FXDQ63NBVE (FXDQ63NBVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Thái Lan  33,110,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả 0
 FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  7,800  Thái Lan  23,130,000
 FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  9,900  Thái Lan  23,555,000
 FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  24,218,000
 FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  16,000  Thái Lan  25,826,000
 FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  19,800  Thái Lan  26,914,000
 FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  29,965,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió loại mỏng + điều khiển không dây + bộ chia gaz + không bơm nước xả 0
 FXDQ20PBVET (FXDQ20PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  7,800  Thái Lan  24,927,000
 FXDQ25PBVET (FXDQ25PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  9,900  Thái Lan  25,353,000
 FXDQ32PBVET (FXDQ32PBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  26,015,000
 FXDQ40NBVET (FXDQ40NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  16,000  Thái Lan  27,623,000
 FXDQ50NBVET (FXDQ50NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  19,800  Thái Lan  28,711,000
 FXDQ63NBVET (FXDQ63NBVET + BRC4C66 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  31,762,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  29,846,000
 FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  30,390,000
 FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  31,076,000
 FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  32,826,000
 FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  33,512,000
 FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Thái Lan  35,522,000
 FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Thái Lan  41,364,000
 FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  39,600  Thái Lan  44,013,000
 FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Thái Lan  46,141,000
 FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  57,000  Thái Lan  57,091,000
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + điều khiển không dây + bộ chia gaz + bơm nước xả 0
 FXMQ20PVE (FXMQ20PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  7,800  Thái Lan  31,644,000
 FXMQ25PVE (FXMQ25PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  9,900  Thái Lan  32,188,000
 FXMQ32PVE (FXMQ32PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  12,600  Thái Lan  32,874,000
 FXMQ40PVE (FXMQ40PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  16,000  Thái Lan  34,624,000
 FXMQ50PVE (FXMQ50PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  19,800  Thái Lan  35,309,000
 FXMQ63PVE (FXMQ63PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  24,900  Thái Lan  37,320,000
 FXMQ80PVE (FXMQ80PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  31,700  Thái Lan  43,161,000
 FXMQ100PVE (FXMQ100PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  39,600  Thái Lan  45,810,000
 FXMQ125PVE (FXMQ125PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  49,500  Thái Lan  47,939,000
 FXMQ140PVE (FXMQ140PVE + BRC4C66 + Bộ chia gaz + Bơm nước xả)  57,000  Thái Lan  58,889,000
Dàn lạnh áp trần + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  30,154,000
 FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  33,820,000
 FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  39,600  Thái Lan  38,077,000
Dàn lạnh áp trần + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXHQ32MAVE (FXHQ32MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  31,951,000
 FXHQ63MAVE (FXHQ63MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  35,617,000
 FXHQ100MAVE (FXHQ100MAVE + BRC7EA66-9 + Bộ chia gaz)  39,600  Thái Lan  39,874,000
Dàn lạnh treo tường + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  7,800  Thái Lan  25,826,000
 FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  9,900  Thái Lan  26,417,000
 FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  26,937,000
 FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  16,000  Thái Lan  27,292,000
 FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  19,800  Thái Lan  27,978,000
 FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  28,758,000
Dàn lạnh treo tường + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXAQ20PVE (FXAQ20PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  7,800  Thái Lan  27,623,000
 FXAQ25PVE (FXAQ25PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  9,900  Thái Lan  28,214,000
 FXAQ32PVE (FXAQ32PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  12,600  Thái Lan  28,735,000
 FXAQ40PVE (FXAQ40PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  16,000  Thái Lan  29,090,000
 FXAQ50PVE (FXAQ50PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  19,800  Thái Lan  29,775,000
 FXAQ63PVE (FXAQ63PVE + BRC7EA619-9 + Bộ chia gaz)  24,900  Thái Lan  30,556,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  7,800  Nhật  33,512,000
 FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  9,900  Nhật  35,120,000
 FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Nhật  37,485,000
 FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  16,000  Nhật  38,242,000
 FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  19,800  Nhật  40,347,000
 FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Nhật  42,428,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng nổi + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXLQ20MAVE8 (FXLQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  7,800  Nhật  35,309,000
 FXLQ25MAVE8 (FXLQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  9,900  Nhật  36,918,000
 FXLQ32MAVE8 (FXLQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  12,600  Nhật  39,283,000
 FXLQ40MAVE8 (FXLQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  16,000  Nhật  40,039,000
 FXLQ50MAVE8 (FXLQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  19,800  Nhật  42,144,000
 FXLQ63MAVE8 (FXLQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  24,900  Nhật  44,226,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển dây + bộ chia gaz 0
 FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  7,800  Nhật  29,279,000
 FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  9,900  Nhật  29,917,000
 FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  12,600  Nhật  31,029,000
 FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  16,000  Nhật  32,140,000
 FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  19,800  Nhật  33,559,000
 FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC1C62 + Bộ chia gaz)  24,900  Nhật  35,002,000
Dàn lạnh tủ đứng dạng âm + điều khiển không dây + bộ chia gaz 0
 FXNQ20MAVE8 (FXNQ20MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  7,800  Nhật  31,076,000
 FXNQ25MAVE8 (FXNQ25MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  9,900  Nhật  31,715,000
 FXNQ32MAVE8 (FXNQ32MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  12,600  Nhật  32,826,000
 FXNQ40MAVE8 (FXNQ40MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  16,000  Nhật  33,938,000
 FXNQ50MAVE8 (FXNQ50MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  19,800  Nhật  35,357,000
 FXNQ63MAVE8 (FXNQ63MAVE8 + BRC4C64-9 + Bộ chia gaz)  24,900  Nhật  36,799,000

Ghi chú :
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.
Vật tư nhà nhân công tính riêng . Xem báo giá vật tư và nhân công .


Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt
Trụ Sở : 421 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
VPGD : 74 Nguyễn Văn Săng, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
Điện thoại : 08.38.123.189 (*803) Fax : 08.3842.66.68
Hotline : 0976.52.52.42 - Nguyễn Hữu Phú
Email : huuphu@tapdoandaiviet.com.vn
Website : http://www.nhathaucodienlanh.com


».Cung cấp thi công trọn gói hệ thống điều hòa không khí và thông gió
».Dịch vụ tư vấn - thiết kế- lập dự toán điều hòa  miễn phí

».Hệ thống điều hòa dân dụng thương mại
».Hệ thống điều hòa trung tâm VRV-VRF
».Hệ thống thông gió
».Hệ thống làm mát nhà xưởng
Báo giá hệ thống máy lạnh trung tâm Daikin VRV III S dành cho biệt thự nhà phố Reviewed by Máy làm mát - Máy lọc nước Daikio on 23:07 Rating: 5
Post a Comment
All Rights Reserved by Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt
Powered By Designed by Sweetheme, Development by Nguyễn Hữu Phú,

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.