Hướng dẫn tính toán và nạp ga bổ sung cho hệ thống máy lạnh trung tâm VRV Daikin

2 nhận xét

Cách tính lượng ga nạp thêm cho máy lạnh


Cách tính lượng ga nạp thêm cho máy lạnh
Cách tính như sau : D 6.4 (m) *0.022+D 9.5 (m) *0.059+D 12.7 (m) *0.12+D 15.9 (m) *0.18+D 19.1 (m) *0.26 +D 22.2 (m) *0.37

Lượng ga nạp thêm chỉ tính cho đường ống đi (lỏng ).Áp dụng cho trường hợp lắp mới .Trong trường hợp đã sử dụng nhưng nếu kết nối thêm dàn lạnh hoặc bị xì ga thì ngoài lượng ga nạp thêm cần tra catalogue để có thêm lượng ga nạp riêng cho máy nén.(chú ý lượng ga nạp cho máy nén rất nhiều ) .

Đây là kích thước và độ dày của đường ống.

Quy trình nạp ga bổ sung.

Quy trình nạp ga bổ sung cho máy lạnh VRV

Quy trình nạp ga bổ sung cho máy lạnh VRV 2

Quy trình nạp ga bổ sung cho máy lạnh VRV 3

Quy trình nạp ga bổ sung cho máy lạnh VRV 4

2 nhận xét :