Hướng dẫn sử dụng phần mềm VRV Express Daikin

0 nhận xét

Download phần mềm ở đây

Phần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRVPhần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRV
Phần mềm tính chọn thiết bị Daikin và đường ống VRV

Nếu  khi xuất file dữ liệu mà bị báo lỗi là do phần mềm hết hạn,chỉ cần lui thời gian trên máy tính về thì sẽ xuất ra file bình thường.

Bài viết của  KS.Nguyễn Hữu Phú
Tp  kinh doanh dự án công ty Cp CĐL Đại Việt
Nhà thầu điều hoà không khí VRV chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam


Hãy nhấp vào nút đánh giá nếu thấy bài viết có ích 

0 nhận xét :